Aktualności
Historia Parafii
Nabożeństwa
Kancelaria
Duchowni
Grupy Parafialne
Budowa Kościoła
Galeria NEW!!!
Linki
Archiwum
Kontakt

Jesteś 51073 gościem odwiedzającym tą stronę


Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów działająca przy parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Królestwo Jezusa Chrystusa

Tajemnica odkupienia wyraża nieskończoną Miłość Boga do człowieka. Symbolem tej miłości jest Najświętsze Serce Boże. Kult Najświętszego Serca Jezusowego był zawsze obecny w Kościele.
Orędzie Serca Jezusowego dla całej ludzkości przekazane zostało św. Małgorzacie Alacogue ze Zgromadzenia Sióstr Wizytek we Francji w latach 1673-1675.
Wykonawcą woli Serca Jezusowego miał być król Ludwik XVI. Król ten nie podjął jednak wyzwania Serca Jezusa narodu Francji. Mimo to kult Serca Jezusowego zaczął się rozwijać.
Wybitną rolę w ugruntowaniu i rozszerzeniu kultu Serca Jezusowego spełnił „Memoriał biskupów polskich" do papieża Klemensa XIII z 1765 r.
W okresie międzywojennym 27 lipca 1920 roku episkopat Polski na Jasnej Górze dokonał uroczystego poświęcenia narodu i państwa Sercu Bożemu. W 1951 roku w Święto Chrystusa Króla ówczesny Prymas Polski poświęcił naród Sercu Jezusowemu w łączności z całym Kościołem w Polsce.
Ojciec święty Jan Paweł II w 1999 r. w Warszawie mówił: "I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie do tego 'źródła życia i świętości' osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa."
Z woli Najświętszego Serca Jezusowego misja, której nie wypełniła Francja, przechodzi na Polskę. Serce Jezusa pragnie zachować Polskę i obdarzyć ją tymi łaskami, które przeznaczone były dla Francji, pod warunkiem, że Polska uroczyście przeprowadzi intronizację Najświętszego Serca Jezusowego.
Orędzie do naszego narodu skierował Jezus za pośrednictwem służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w latach 1937-1939. Przeprowadzenie Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego jest jedynym ratunkiem dla Polski i świata. Jezus podkreślił to wyraźnie mówiąc do Rozalii: „Oświadczam ci Moje dziecko jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które uznają Go swym Królem i Panem." Kult Najświętszego Serca Jezusa w swoim wielowymiarowym znaczeniu należy do duchowego dziedzictwa Kościoła.
Intronizacja według Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny ma być wydarzeniem o szerokim zasięgu nie tylko kościelnym, ale również państwowym. Przestrzegając przed zaniedbaniem intronizacji pisze: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. (...)To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Wyznania z przeżyć wewnętrznych Kraków 1935-1937.
Stąd z inicjatywy p. Ewy Nosiadek i jej przyjaciół w Krakowie w 1995 roku powstała pierwsza Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa, której celem jest krzewienie kultu Najświętszego Serca i poświęcenie się gorliwszemu życiu chrześcijańskiemu w ścisłej więzi z parafią, wspólnej modlitwie i adoracji oraz propagowanie aktu intronizacji w rodzinach, parafiach i wspólnotach.
Uczestnictwo w rekolekcjach intronizacyjnych NSPJ Króla Królów i Pana Panów 25-27.02.2005 r. w Białymstoku zaowocowało powstaniem Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ Króla Królów i Pana Panów przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku. ul. Raginisa.
Opiekunem grupy ks. proboszcz Adam Snarski, animatorem Barbara Kalinowska.

Cel działania Wspólnot

Celem Wspólnot jest, aby z miłości do Jezusa podjąć walkę z własnym grzechem, żyć z Bogiem i dla Boga, świadczyć o Jego miłości swoim życiem, podejmować ofiary i cierpienia w celu wynagradzania Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy swoje i parafii oraz przygotować parafię, miasto do Intronizacji. Apostołować!
Do Wspólnoty mogą należeć wszyscy, którzy tego pragną obojętnie do jakiej grupy w parafii należą. Nie odchodzą oni od swoich grup, ale należąc do Wspólnoty wynagradzają za grzechy członków swoich grup modlitewnych. Modlitwa ta łączy wszystkie grupy parafialne. To Jezus nas łączy, uczy i jednoczy.
Członkowie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ spotykają się raz w tygodniu, w każdą Niedzielę, od godziny '15-16 na adoracji Najświętszego Sakramentu wynagradzając Bożemu Sercu za grzechy i modląc się o Intronizację w każdym sercu, w każdej rodzinie, mieście i całej Ojczyźnie.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Copyright © 2007, Created by Mateusz and Łukasz Jocz