Aktualności
Historia Parafii
Nabożeństwa
Kancelaria
Duchowni
Grupy Parafialne
Budowa Kościoła
Galeria NEW!!!
Linki
Archiwum
Kontakt

Jesteś 51053 gościem odwiedzającym tą stronę


Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych podczas Mszy świętej lub innych nabożeństw. Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy "służyć" (ministrans, -ntis ‘posługujący’). Ministrantem jest się nie tylko w kościele, ale wszędzie – w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga poprzez wypełnienie Jego przykazań.

W naszej parafii jest około 40 ministrantów. Opiekunem tej grupy jest Ks. Sebastian Barwiejuk. Kandydatem na ministranta mogą zostać chłopcy po Pierwszej Komunii Świętej. W naszej parafii działa asysta, składająca się z około 10 osób. Należą do niej uczniowie szkół średnich, studenci oraz niektórzy gimnazjaliści. Do jej podstawowych zadań należy posługa liturgiczna podczas niedzielnych Mszy Świętych o godzinie 9.00 oraz uroczystych nabożeństw świątecznych.

10 prawideł dobrego ministranta

 1. Służy Chrystusowi jako najwyższemu Panu
 2. Sprawuje swą świętą służbę z najgłębszą czcią
 3. Pragnie obowiązki swoje wykonywać jak najlepiej
 4. Otacza szacunkiem swych rodziców i kapłanów
 5. Słucha chętnie i bez sprzeciwu
 6. Jest prawym kolegą
 7. Odznacza się szczerością i nigdy nie kłamie
 8. Jest czystym na ciele i na duszy
 9. Jest zawsze pogodny i dla każdego uczynny
 10. Stara się drugich zdobyć dla Chrystusa

10 zasad ministranckich

 1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
 2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię
 3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
 4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci
 5. Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali"
 6. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna
 7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia
 8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
 9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
 10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu

Modlitwa przed służeniem:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na Ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Modlitwa po służeniu:
Boże, którego dobroć powołała mnie do świętej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa do św. Tarsycjusza
Święty Tarsycjuszu, patronie i wzorze nasz. Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu, jako największy skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniały z twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy zawsze nosić Jezusa swym sercu, chcemy ze skupieniem chodzić wokół Jego ołtarzy. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem, tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa do Św. Dominika Savio
Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za pośrednictwem św. Dominika żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Copyright © 2007, Created by Mateusz and Łukasz Jocz