Aktualności
Historia Parafii
Nabożeństwa
Kancelaria
Duchowni
Grupy Parafialne
Budowa Kościoła
Galeria
 Pielgrzymka NEW!!!
 I Komunia
   Święta'09

 Poświęcenie
   Kamienia
   Węgielnego

 Budowa
   kościoła

 Wizualizacja
   kościoła

 Pielgrzymka
   Różanostocka

 Bierzmowanie'07
 I Komunia
   Święta'07

Linki
Archiwum
Kontakt

Jesteś 52223 gościem odwiedzającym tą stronę
Pokonaliśmy dystans około 6000 km. Przemierzyliśmy 4 państwa. Pierwsza parafialna pielgrzymka zagraniczna do Włoch rozpoczęła się Mszą Św. o 4.30, którą odprawił ks. Adam Snarski. Pierwszego dnia przejechaliśmy Polskę i Czechy. Drugi dzień rozpoczęliśmy od Mszy Św. w historycznym miejscu na wzgórzu Kahlenberg. Tu, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, w dniu 12 września 1683 rozegrała się wielka bitwa pod Wiedniem. Zakończyła się ona pogromem Turków. Pielgrzymi nawiedzili Asyż i duchowo spotkali się ze św. Franciszkiem i Św. Klarą. Uczestniczyli 22 maja w uroczystościach odpustowych u Św. Rity w Cascia. Wielkim przeżyciem była niedzielna Msza Św.( w Święto Zesłania Ducha Św.) z Papieżem Benedyktem XVI w bazylice Św. Piotra, a później Anioł Pański na Placu Św. Piotra wśród różnojęzycznych tłumów zgromadzonych wiernych z całego świata. Tego dnia modliliśmy się przy Grobie umiłowanego Jana Pawła II - Wielkiego Polaka. Podziwialiśmy też zabytki Rzymu: Panteon, Colosseum, Forum Romanum, Fontannę Trevi, Katakumby i wiele innych. Na kolanach modliliśmy się na Schodach Świętych. Oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w bitwie o Monte Cassino. 19 maja 1944 r., patrol 12 Pułku Ułanów zatknął w ruinach klasztoru na szczycie wzgórza Monte Cassino biało-czerwoną flagę. Polskie zwycięstwo okupione zostało śmiercią niemal tysiąca żołnierzy 2 Korpusu, którzy polegli w walkach i spoczywają dziś na polskim cmentarzu wojskowym w pobliżu odbudowanego klasztoru. Zwiedzaliśmy miejsca związane z życiem i działalnością Ojca Pio w San Giovani Rotondo. Wielkie wrażenie zrobiło na pielgrzymach Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano, gdzie przeżywaliśmy naszą Mszę Świętą. W Dniu Matki 26 maja spotkaliśmy się z Najświętszą Maryją Panną w Loreto w Sanktuarium Świętego Domku. W drodze powrotnej uczestniczyliśmy we Mszy św. w Bazylice Św. Antoniego w Padwie i zwiedzaliśmy Piazza Prato Della Vale. W Częstochowie - ostatnia wspólna Msza święta. Dziękowaliśmy przed obrazem Czarnej Madonny za dar przeżycia pielgrzymki. Umocnieni duchowo wróciliśmy do domów. I chociaż pielgrzymka organizowana była przez ks. Adama i Annę Suchan, rodzicom modlącym się na różańcu za dzieci z róż św. Rity, aby poznać lepiej życie świętej, to udział w niej wzięło 47 osób z całej Polski: Białegostoku, Łomży, Siemiatycz, Kuźnicy Białostockiej, Warszawy, Czarnej Białostockiej i Gdyni.


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Copyright © 2007, Created by Mateusz and Łukasz Jocz