Aktualności
Historia Parafii
Nabożeństwa
Kancelaria
Duchowni
Grupy Parafialne
Budowa Kościoła
Galeria NEW!!!
Linki
Archiwum
Kontakt

Jesteś 51064 gościem odwiedzającym tą stronę


Różaniec Rodziców za dzieci !

- najlepszy prezent od rodziców dla dzieci !

Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno – ewangelizacyjnej Marana Tha z Gdańska Oliwy w 2001 roku i działa jako Dzieło Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci.

Dlaczego powinniśmy modlić się za swoje dzieci na Różańcu ?

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo wszechogarniające, łatwo dostępne, ekspansywne jest zło! Z początku wygląda ono bardzo niewinnie.

Obecnie znacząco zmieniło się środowisko wzrastania dzieci i młodzieży.
To już nie tylko alkohol, papierosy, narkotyki, pornografia ale i swoboda seksualna, propagowanie związków niesakramentalnych, aborcji, także sekty, okultyzm, źle pojęta wolność, uzależnienie od internetu ... itd.
Wiele niebezpieczeństw czyha na młodego człowieka.

Oprócz zagrożeń płynących z zewnątrz, częstokroć my rodzice popełniliśmy i popełniamy błędy wychowawcze wprowadzając ogromne zamieszanie w wewnętrzny świat dziecka.

Często z różnych przyczyn stajemy się dla własnego dziecka problemem ... czasami trudnym do udźwignięcia (apatia, samobójstwa, agresja, nienawiść.)

Z powodu naszych błędów wychowawczych: zaniedbań, złorzeczenia, znęcania się, złości, przemocy, egoizmu, rozwodów, alkoholizmu i licznych grzechów, nasze dzieci mogą doświadczać: cierpień, samotności, lęku, braku miłości, bezpieczeństwa i ... nierozwiązanych problemów.

Wszystkim tym zagrożeniom nie jesteśmy w stanie sami zaradzić !
Nie możemy w pełni zapewnić dziecku bezpieczeństwa i właściwego rozwoju w środowisku w którym przebywa.

Nasze możliwości opieki, pomocy i kontroli, a także wiedza dotycząca wszystkich sfer ich życia, jest niezwykle ograniczona !

Jednak nie jesteśmy bezradni w obliczu niebezpieczeństwa i zła, które grozi naszym dzieciom.

JEST KTOŚ, KTO MOŻE WSZYSTKO. TA OSOBA, TO BÓG !
NIESKOŃCZENIE MIŁUJĄCY NAS !

W jaki sposób powinniśmy się modlić za swoje dzieci na Różańcu ?

Podejmijmy modlitwę, która oparta jest na formule Żywego Różańca, gdzie grupa składająca się z 20 osób, z których każda, z wiarą (!) odmawia w intencji swoich dzieci przez miesiąc, codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych.
W kolejnych miesiącach przesuwamy się o jedną tajemnicę do przodu.

Jak nazwa wskazuje jest to Różaniec Rodziców.
To rodzice modlą się za swoje dzieci. Najlepiej jest, gdy ojciec i matka wspólnie się modlą, lub gdy i ojciec i matka odmawiają tę samą tajemnicę. Gdy nie ma takiej możliwości niech chociaż jedna osoba podejmuje trud codziennej modlitwy różańcowej.
Modlitwą obejmujemy także dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone, dzieci chrzestne, dzieci z adopcji duchowej, także synowe i zięciów.
Za wnuki powinni modlić się ich rodzice!
Jeżeli mamy pragnienie modlitwy za wnuki, obejmijmy je inną modlitwą.

W ten sposób, codziennie w intencji wszystkich dzieci objętych tą modlitwą – odmówiony jest cały Różaniec (4 części!)
We wspólnocie tej, poszczególne intencje stają się wspólne.
Modlitwa rodziców i modlitwa wspólna ma wielką moc !

„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”

Mt. 18. 19 – 20

Dla dobra dziecka, każdy rodzic jest gotowy do wielkich poświęceń, więc nie żałujmy 3 – 5 minut czasu naszym dzieciom !
Żarliwa modlitwa rodziców, odmawiana z wiarą, może uprosić Łaskę uzdrowienia duszy i ciała !

„Uwierzmy nadziei, wbrew nadziei ...”
„Ogień Ducha Świętego spala wszelką nędzę. „

Jan Paweł II

Wzywajmy Bożej opieki !

W ciągu kilku lat trwania Różańca Rodziców ukształtowały się następujące intencje:

 • prosimy, aby Miłosierny Bóg usunął złe skutki grzechów popełnionych przez rodziców;
 • prosimy, Boże o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgać nasze dzieci i rodziny;
 • prosimy o Błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości i Miłosierdzia;
 • prosimy o rozwój tej formy modlitwy, aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz Kościoła Świętego.
 • Wskazania ...

  Na progu tworzenia Róży poprośmy o błogosławieństwo Księdza Proboszcza nam - tworzącym Różę, a przez nas naszym dzieciom.

  Wspólnie wybierzmy Patrona, który będzie wspomagał jej rozwój i trwał swą modlitwą w Niebie.
  Święty na zasadzie swojego przykładu, jak i wstawiennictwa tworzy dodatkowy krąg modlitwy w Niebie.

  Grupa stanowi małą wspólnotę modlitwy, która winna bardzo dbać o rozwój duchowy, modlitwę i łączność sakramentalną z Kościołem !

  Wszyscy musimy pamiętać o obowiązku przebaczenia tym, którzy nas lub nasze dzieci skrzywdzili. Mt. 18. 21 -22

  Osoby, które rzadko uczestniczą w życiu Kościoła, a chcą obdarować swoje dzieci modlitwą Różańca Rodziców, należy przyjąć do tej małej wspólnoty – Pan Bóg swoją Łaską będzie działał w ich życiu.
  To MARYJA jest „Ucieczką grzesznych”.
  Moderator powinien wspierać tę osobę i zadbać, by modlitwa była odmawiana.

  Osoby, które modlą się w Róży, jak też ich dzieci nie mogą korzystać z tzw. medycyny niekonwencjonalnej, bioterapii, reiki, tarota, wróżki itp.
  To są poważne źródła zagrożeń dla dobra dzieci i rodziny.
  Takie rzeczy stoją w sprzeczności z Biblią i nauczaniem Kościoła.

  Zadbajmy, także by była niejednokrotnie sprawowana Msza Święta w intencjach naszych dzieci i ich rodziców.

  Każdy rodzic, który pragnie objąć modlitwą na Różańcu swoje dzieci otrzyma Akt zawierzenia, który brzmi:

  Niepokalana Dziewico Maryjo ! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju

  zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych Rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga Łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

  Do Aktu zawierzenia dołączone zostaną rozważania tajemnic, które nie są obowiązkowe, ale we właściwy sposób przywołują intencję modlitwy.

  Rozważanie jednej tajemnicy przez cały miesiąc w kontekście miłości do dziecka powoduje pogłębioną refleksję nad daną sprawą.

  Prosząc Boga, aby chronił nasze dzieci przed skutkami naszych grzechów i słabości, wzrastamy w pokorze, zaczynamy zdawać sobie jaśniej sprawę z tego, w czym sami powinniśmy wzrastać i prosimy Boga o wsparcie naszych działań w kierunku uzdrowienia sytuacji.

  „Chrystus Jest Prawdą, która wyzwala.”      Jan Paweł II

  Trzeba pamiętać o możliwości uzyskania odpustu zupełnego, którego – na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dn. 25 października 1967 roku – udziela się członkom Żywego Różańca:

 • w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia
 • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • w Święto Ofiarowania Pańskiego – 02 lutego
 • w Uroczystość Zwiastowania – 25 marca
 • w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
 • wspomnienie Matki Bożej Różańcowej – 07 października
 • w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 08 grudnia
 • Warunkami uzyskania odpustu jest: stan Łaski uświęcającej, Komunia Święta, modlitwa wg intencji Ojca Świętego i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

  Twórzmy Różę składającą się z 20 osób w najbliższej rodzinie !!! (niech zapisane żony podejmują próby modlitwy wspólnej z mężem za swoje dzieci )
  Prośmy o modlitwę wzajemną: babcie, dziadków, mamy, siostry, braci ..., nie zapominajmy o przyjaciołach.

  Zachęcajmy do tej modlitwy, dzielmy się nią !

  Jakie są owoce modlitwy za nasze dzieci na Różańcu ?

  Długotrwałe i łagodne działanie Łaski jest największym cudem ! Bóg działa w sposób łagodny i delikatny, zmieniając błędne rodzicielskie postępowanie, przekształcając je w dobro.
  Po pewnym czasie pojawiają się konkretne owoce tej modlitwy !

  Świadectw Bożej pomocy dzieciom w sytuacjach zwykłych, a czasem i bardzo dramatycznych, w ciągu kilku lat trwania tej modlitwy jest bardzo wiele:

 • wyprowadzenie z bardzo trudnej sytuacji życiowej ( sekty, narkotyki ),
 • uzdrowienie,
 • powrót dziecka do domu,
 • uwolnienie od strachu, lęku,
 • urodzenie długo oczekiwanego dziecka,
 • ocalenie z wypadku samochodowego,
 • w bardzo trudnych sytuacjach życiowych znajdowali się pomocni ludzie i nowe sposoby rozwiązania problemów.
 • Świadomość wspólnej modlitwy 20,( a jeszcze lepiej gdy jest to 40 osób – matka i ojciec) i niezachwianej opieki Bożej nad naszymi dziećmi daje rodzicowi niesłychany spokój. Uwalnia od lęku o bezpieczeństwo dziecka teraz i w przyszłości.

  Gdy zdarzy mi się zapomnieć któregoś dnia o modlitwie wiem, że moje dzieci znajdują się pod opieką, której wzywa 19 innych rodziców.
  Jednak zaniedbywanie tej modlitwy, powinno być okazją do refleksji nad własnym życiem duchowym i stanem wypełniania swoich obowiązków rodzicielskich.
  Ta świadomość mobilizuje do wytrwałości i rzetelności w modlitwie i daje pokój w sercu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

  Mamy pewność, że kiedy ja zawiodę, BÓG NIE ZAWIEDZIE !

  Wejście w krąg modlitwy za dzieci, działa również na ... rodziców. Uświadamiamy sobie konieczność rozwoju duchowego, własnej pracy nad sobą, odpowiedzialności za słowo, czyn, za obecność, czy nieobecność przy dziecku.

  W tej modlitwie JEST z nami MARYJA – wzór rodzicielskiej miłości.

  Różaniec Rodziców uczy nas POKORY.
  W niej wyznajemy, że sami z siebie nic nie możemy !!!
  Przyznajemy się do własnej słabości i grzeszności.
  W niej oddajemy nasze dzieci i nas samych prowadzeniu i Opiece Pana Boga.
  Uznajemy, ze wszystko jest Łaską i Darem Pana Boga.
  Wypraszając potrzebne Łaski – UFAMY MU !

  Możemy naszym dzieciom powiedzieć o modlitwie za nie.
  Mogą one wiedzieć, że rodzice pomocy szukają u Pana Boga, że ufają Mu !
  Można je poinformować skąd płynie dla nich Dobro ...

  Różaniec Rodziców skutkuje codziennymi Łaskami i wspaniałymi zmianami na lepsze w życiu dzieci, rodziców i relacji w rodzinie.

  Wypełniamy także wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do nas w Liście Apostolskim „ O Różańcu Świętym...” ( „Rosarium Virginis Mariae” )

  Ojciec Święty pisze tam:

  „ Czymś pięknym i owocnym jest powierzenie drogi rozwoju dzieci i młodzieży w tej modlitwie.
  Modlitwa różańcowa za dzieci ...stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.
  ...Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.
  Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany !”

  Jan Paweł II wyraźnie przywołał tę modlitwę jako dobre rozwiązanie problemów współczesnych rodzin, rodziców i dzieci.

  Modlitwę tę podjęło już kilka tysięcy rodziców z Polski jak i całego świata i wciąż się włączają następni rodzice.

  Mówmy o tym DOBRU !

  Zachęcajmy do Różańca Rodziców ... pomóżmy Panu Bogu działać.

  Białystok, dn. 04 październik 2008 r.
  Ania Suchan

  mój nr telefonu: 085 676 16 71
  tel. kom. 0502 654 011

  W ciągu 6 lat trwania Różańca Rodziców ukształtowały się następujące intencje:

  - prosimy, aby Miłosierny Bóg usunął złe skutki grzechów popełnionych przez rodziców;
  - prosimy Boże, o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgać nasze dzieci i rodziny;
  - prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości i Miłosierdzia;
  - prosimy o rozwój tej formy modlitwy, aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
  - w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach, oraz Kościoła Świętego.  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
  ul. Raginisa 8
  Bank PKO S.A. O/Białystok
  05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
  Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

  Copyright © 2007, Created by Mateusz and Łukasz Jocz